Yahmani Blackman nieuwe presentator bij De Tekstsmederij


De Tekstsmederij

Dit najaar verwelkomt De Tekstsmederij een nieuwe presentator voor haar programma’s waarin nieuw schrijf- en regietalent centraal staat: Yahmani Blackman. Yahmani is een veelzijdige theatermaker, een expressieve re-actrice binnen en buiten de creatieve context. Hoe kijkt ze tegen haar nieuwe rol aan? In dit interview vertelt ze meer over de achtergronden.

Hoe zou je De Tekstsmederij beschrijven voor iemand die het nog niet kent?
De Tekstsmederij biedt een veilige plek voor jonge theaterschrijvers om hun tekst uit te proberen en tot leven te laten komen. Hiermee krijgt in het dynamische veld van theatermaken de schrijvers ook een eigen plek. Ik vermoed dat theaterschrijven een eenzaam vak is achter de schrijftafel. De programma’s van De Tekstsmederij halen de schrijvers uit die eenzaamheid. Een tekst is namelijk vloeibaar, je moet het constant heen en weer gooien tussen de schrijftafel, de regie, het spel en het publiek. Daardoor wordt het levendig en legendarisch. Aandacht voor dat proces is essentieel.  

Waarom vind je belangrijk dat nieuwe theaterteksten worden gemaakt?
Geschiedenis kan alleen bestaan door tekst. Als maker hoeft het natuurlijk niet je eerste doel te zijn om geschiedenis te schrijven, maar er is wel een bepaalde noodzaak om iets wat je bezighoudt uit de huidige maatschappij te belichten. In dat opzicht vind ik dat kunstenaars medeschrijvers zijn van de geschiedenis, hoe klein of groot dat ook mag zijn. Bijvoorbeeld in deze tijd is diversiteit een groot thema,  mede doordat sommige teksten uit het verleden anders geïnterpreteerd zijn. Daarom is het zo belangrijk wat De Tekstsmederij doet: interpretaties in een vroege fase bespreekbaar maken. Als schrijver wil je natuurlijk weten hoe je teksten worden begrepen.

Hoe zie je jouw rol binnen de context van De Tekstsmederij? Wat wil je tijdens de publieksprogramma’s losmaken bij het publiek?
Ik wil graag laten zien en laten ervaren dat het ‘leuk’ is om kritisch te zijn en vragen te stellen. Als het publiek - en de makers natuurlijk ook - zich bewust wordt dat het verrijkend is om in gesprek te gaan over de interpretaties en over hoe iets overkomt, dan leert iedereen. Belangrijk daarbij is dat het in een veilige setting gebeurt. Die setting wil ik mede creëren. Het is mooi en bijzonder om het proces achter het product te delen. En als we samen een mentaliteit ontwikkelen om open te staan en vragen te durven stellen dan kunnen we het product en het proces tot iets groters maken.

Je kunt Yahmani ontmoeten tijdens De Tekstsmederij presenteert Nina en Simone op 4 en 5 december in Theater Bellevue.