“fə-nĕt′ĭks ˈstɔːries” OPEN CALL


De Tekstsmederij

Amsterdam, 9 juli 2019

Asko|Schönberg en De Tekstsmederij brengen opkomende componisten en schrijvers bijeen en dagen hen uit om gezamenlijk nieuwe verhalen te vertellen. Bij “Fə-nĕt′ĭks ˈstɔːries” gaan taal en muziek de dialoog met elkaar aan, hier worden de wegen buiten de geijkte paden verkend en staat de kwaliteit van de maker centraal; In dit onderzoekslab is ruimte voor de ontwikkeling van interdisciplinaire vormen.
Wil jij je wagen aan een innovatief maakproces en daarbij geprikkeld, geïnspireerd en gecoacht worden door diverse professionals uit het vak? Stuur dan vandaag nog je motivatie naar aanmelden@detekstsmederij.nl en meld je aan
!

HET ONDERZOEKSLAB
Voor het onderzoekslab worden vijf componisten en vijf schrijvers geselecteerd. Gedurende een periode van vijf maanden krijgen zij coaching, ondersteuning en masterclasses vanuit Asko | Schönberg en De Tekstsmederij, ondermeer Anthony Heidweiler en Manu van Kersbergen zijn als inspirator aan het traject verbonden.

Het lab bestaat uit twee fasen die beiden worden afgerond met een publieke presentatie. Nadien is het de bedoeling dat geselecteerde makers doorstromen naar het Words en Music festival van Asko|Schönberg in 2021 in het Muziekgebouw aan ’t IJ te Amsterdam.

Eerste fase: Workshopweek van 22 – 31 oktober (weekenddagen uitgezonderd)
De eerste fase van het onderzoekslab is een workshop- en werkweek in oktober, met aansluitend een presentatie van het werkproces in Theater Bellevue. Het gaat om een eerste kennismaking tussen de schrijvers en componisten, het uitwisselen van inspiratie, en het formuleren van een gezamenlijk startidee.
We starten de eerste vier dagen van de workshopweek met masterclasses van inspirerende,
provocatieve professionals, die vanuit hun eigen vakgebied de deelnemers uitdagen om op een andere manier naar hun werkwijze te kijken.

Tweede fase: Workshops november 2019 – eindpresentatie maart 2020
In deze fase wordt het werkproces dat gestart is in fase 1 verder uitgewerkt. Het eindresultaat wordt gepresenteerd in maart 2020 in de kleine zalen van Paradiso. Ook in deze fase zijn er geen extra muzikanten of makers verbonden aan de presentatie, het gaat om het zelf presenteren van het eigen werk.
Gedurende deze periode zijn er twee contactmomenten per maand. Er wordt iedere maand een masterclass gegeven door professionals die bekend zijn met interdisciplinair werken. Daarnaast is er een evaluatiemoment om gezamenlijk te kijken waar iedereen staat in het werkproces.

REFLECTIE
Om de (tussen)resultaten en bevindingen van het onderzoekslab te borgen is het Lectoraat Performatieve Maakprocessen van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht betrokken bij dit project. Vanuit hun expertise zullen zij reflecteren op de uitkomsten van het onderzoek, de (ontstane) maakprocessen, en analyseren welke implicaties deze processen hebben op het resultaat. Ook dragen zij mede zorg voor de verspreiding van deze analyse onder producenten, kunstenaars, en andere geïnteresseerden.

De masterclasses van de professionals zullen we openbaar en/of na afloop publiek toegankelijk maken (via podcast, Youtube en andere kanalen), om zo ook andere schrijvers en componisten te inspireren en het publiek een kijkje in de keuken te geven

SELECTIE MAKERS
We selecteren de deelnemers op intrinsieke motivatie en nieuwsgierigheid om werkprocessen open te breken en je eigen stijl te onderzoeken. Daarbij moet je bereid zijn om zelf de uitvoering van het werk voor rekening te nemen. We richten ons op professionals die maximaal vijf jaar zijn afgestudeerd (of vergelijkbare werkervaring hebben) en die in hun werk blijk geven van een eigenzinnige artistieke kwaliteit.
kwaliteit.
Daarnaast moet je als maker bereid zijn om gedurende het maakproces jouw inzichten en bevindingen via de (social media) kanalen van de organisaties te delen met andere geïnteresseerden. Dit kan in de vorm van vlogs, podcasts, foto’s van het werkproces etc.

Subsidieuitslag
Momenteel zijn wij nog in afwachting van meerdere subsidieuitslagen. Wij hebben
uiteraard goede hoop dat dit project door kan gaan, maar definitieve doorgang kunnen wij half september garanderen.

AANMELDEN
Stuur vóór 12 augustus 23:59 uur jouw motivatie (mag in de vorm van tekst en/of video) en je CV naar aanmelden@detekstsmederij.nl NB: Vermeld bij versturen in de bestandgegevens alvast je eigen naam. Eind augustus wordt de definitieve selectie bekend gemaakt!

Meer (inhoudelijke) informatie opvragen?
Neem contact op via:

Ymkje Koopal (Asko|Schönberg)
E: ymkje.koopal@schoenberg.nl
Tel: +31(0)20 519 18 55
Bereikbaar tot 22 juli 2019

Timen Jan Veenstra (De Tekstsmederij)
E: timen@detekstsmederij.nl
Bereikbaar vanaf 29 juli 2019

Over Asko|Schönberg
Asko|Schönberg, toonaangevend ensemble voor nieuwe muziek.
De hooggekwalificeerde en bevlogen musici spelen werk uit de 20ste en 21ste eeuw, van solowerk tot grootbezet repertoire zowel in concertvorm als in interdisciplinaire voorstellingen. Door een grote wendbaarheid, voortdurend in beweging te zijn, in te haken op actualiteit of daar juist dwars tegen in te gaan, neemt Asko|Schönberg een eigenzinnige positie in binnen de kunsten. Samenwerking tussen musici en componisten en makers staat centraal. In een dynamische werkproces onderzoeken zij samen muzikale en theatrale vormen, technieken en (on)mogelijkheden, wat leidt tot spannende vondsten, nieuwe inzichten en presentatievormen. Asko|Schönberg bouwt, met respect voor het 20ste-eeuwse repertoire, aan avontuurlijk en veelzijdig werk van de toekomst.

Over De Tekstsmederij
De Tekstsmederij is een talentontwikkelingsplatform voor nieuwe, Nederlandstalige toneelteksten, opgericht in 2010 vanuit de noodzaak meer nieuwe verhalen op het podium te krijgen. En met succes. Sinds de oprichting hebben wij meer dan 100 opkomende theaterschrijvers ondersteund, en samengewerkt met organisaties als het Nederlands Theater Festival, Toneelschuurproducties, Theater Rotterdam, Het Nationaal Theater en Theater Bellevue. Wij richten ons in eerste instantie op het presenteren van een breed palet aan nieuwe stemmen in publieke werksessies waar deze zgn. ‘smeders’ nieuw werk met het publiek bespreken. Ook organiseren wij programma’s gericht op het ontmoeten van nieuw publiek zoals live toneelschrijven, verschillende workshops, contextuele activiteiten zoals De Staat van de Theatertekst en coachings- en uitwisselingstrajecten met theatergroepen uit binnen- en buitenland. Zo komt het publiek vanaf moment één met de nieuwste generatie theaterschrijfstemmen in contact en vice versa.