Onze voorzitter aan het woord


De Tekstsmederij

De Tekstsmederij verwelkomt een nieuwe voorzitter. Zijn naam is Maarten Lammers. We stellen hem graag aan jullie voor.

Maarten werkte op vele plaatsen in diverse functies op het gebied van cultuur en onderwijs. Op dit moment is hij als manager verantwoordelijk voor de Centrale Oba en de programmering in alle 26 bibliotheken van Amsterdam. Daarvoor was hij o.a. zakelijk leider van de Brakke Grond, hoofd van de opleiding docent Theater bij Artez in Arnhem en directeur van de Kunstbende. Maarten was altijd bezig om kennis en cultuur toegankelijk te maken voor grote groepen mensen, en liefst voor mensen voor wie die toegang niet vanzelfsprekend is. Zijn hart ligt vooral bij het creëren van de omstandigheden waarin nieuwe talenten de kans krijgen zich te ontwikkelen en te presenteren.

Maarten: “De Tekstsmederij is voor mij een spannend initiatief van jonge ambitieuze mensen. Het interessante van de Tekstsmederij is dat het literatuur en theater samenbrengt. Dat levert een belangwekkende impuls op voor zowel de podiumkunsten als de literaire wereld. Ik zie het als mijn taak als voorzitter van het bestuur om in de komende jaren ervoor te zorgen dat de Tekstsmederij onmisbaar wordt, haar energie professioneel en succesvol inzet en haar netwerk verder uitbreidt. Alles om ervoor te zorgen dat uiteindelijk de kwaliteit van het Nederlandse toneelschrijven de juiste impulsen krijgt en dat nieuwe schrijvers het podium krijgen.”