Na tien jaar taalkunst sluit de Tekstsmederij haar deuren.


De Tekstsmederij

De Tekstsmederij werd in 2011 opgericht om ruimte te geven aan beginnende toneelschrijvers om hun kunstenaarschap te onderzoeken en teksten in ontwikkeling te delen met een publiek. Een eerste avond met publieke lezingen in het Rozentheater groeide uit tot een platform voor ontwikkeling, onderzoek en presentatie, waarbij het ambacht van de taalkunstenaar al die jaren centraal is blijven staan. 

Van 2017-2020 maakte de Tekstsmederij onderdeel uit van het kunstenplan van de Gemeente Amsterdam, in 2021 viel deze structurele financiering weg.  De beslissing om de stichting op te heffen, is genomen vanuit de overtuiging dat een stabiele organisatie voorwaardelijk is om het gewenste open onderzoek te kunnen faciliteren.  

“De beslissing om te stoppen is niet lichtzinnig genomen. Een grote verscheidenheid aan vormen, stijlen en stemmen is de afgelopen jaren steeds meer zichtbaar geworden. Een generatie taalkunstenaars is met grote energie opgestaan om op eigenzinnige wijze vorm te geven aan noodzakelijke en actuele verhalen. De schrijvers die de afgelopen tien jaar binnen de Tekstsmederij werk hebben ontwikkeld, getuigen daar in volle overtuiging van.”

 – Marijke Schaap, zakelijk leider

Om nog een laatste shout-out te geven aan alle taalkunstenaars, stuurde de Tekstsmederij haar relaties een ‘Word in Progress-trui’. Ieder die de trui draagt, zal de taal - in al haar ontwikkelingen en vormen - een warm hart toedragen. Want hoewel de Tekstsmederij haar deuren sluit, taalkunstenaars zullen er blijven om de toekomst te (be)schrijven.   

In het januarinummer van het Theaterkrant Magazine zal verder aandacht besteed worden aan (de toekomst van) taalkunstenaars en toneelschrijven.

Foto: De thuiskomst, een estafettetekst met zeven schrijvers in de vorm van een live hoorspel (zomer 2021), Anne van Zantwijk