Je moet het lef hebben om ervoor te gaan


De Tekstsmederij

Twee mannenpinguïns hebben samen een ei uitgebroed. Dat gebeurde eerder in Artis en het gebeurt opnieuw in de voorstelling Een stel mannenpinguïns van Maaike Bergstra. Maar hoe kwamen de mannen aan het ei? Dit onderwerp staat centraal tijdens de regiesessie van De Tekstsmederij op 1 en 2 december in Theater Bellevue. Bergstra laat drie regisseurs een aantal scènes uit de voorstelling uitwerken. Het publiek is getuige van een uniek moment waarbij de schrijver ontdekt wat er gebeurt als drie verschillende regisseurs met haar tekst aan de slag gaan. Die uitdaging is aan Albert van Andel, Roeland Hofman en Annelies van Wieringen.

Bergstra die voor deze voorstelling het  Theaterteksttalent Stipendium 2016 van de Prins Bernhard Cultuurfonds en Fonds de Versterking ontving, vindt het een spannend gegeven dat ze drie mensen uit het vak vroeg om met haar teksten te werken. “Meestal word ik door een regisseur gevraagd om iets te schrijven. Maar dit is vrij werk wat ik nu loslaat, en het is aan anderen hoe ze ermee omgaan…” vertelt ze. Een jaar heeft ze aan het stuk gewerkt waarvan het thema haar ook persoonlijk raakt. Hoe ga je om met de enorme verantwoordelijkheid om af te wijken van wat mensen normaal vinden? Hoe neem je afscheid van je eigen vooroordelen? Hoe erken je dat je anders bent? Bergstra merkte dat het onderwerp heel actueel is al wordt er slechts stapje voor stapje ruimte aan gegeven. “Toen ik het stuk aan het schrijven was, publiceerde de overheid de resultaten van het onderzoek over hoe het is als kinderen meer dan twee ouders hebben. Het huidige kabinet heeft inmiddels het onderzoek weer in het laatje gestopt. Mensen vinden het toch nog bedreigend als er wordt afgeweken van een traditionele gezinssituatie. En natuurlijk, het kan ook heel ingewikkeld worden met meer ouders. Maar in een gewoon gezin kan het ook misgaan. En ouders die voor een andere vorm kiezen, denken al in een vroeg stadium na over wat er mis kan gaan.” In de voorstelling gaan twee mannenpinguïns en twee vrouwenpinguïns hardop nadenken over hun eigen rol en positie binnen de situatie. Gestuurd door een groot verlangen naar een kind proberen ze met elkaar uit te zoeken wat echt belangrijk is. Hoe dat voor Bergstra zelf werkte? “Ik ben, voor het stuk, maar ook voor mezelf uitgekomen op: je kunt heel lang nadenken over iets, maar als je het niet durft te doen dan laat je ook alle kansen lopen. Het romantische ideaalbeeld wordt het niet, maar je moet het lef hebben om ervoor te gaan!”
--

De regiesessie is op 1 en 2 december om 20.30 uur in Theater Bellevue. Tickets zijn voor 10 euro verkrijgbaar via deze link. Regie ligt in handen van: Albert van Andel | Roeland Hofman | Annelies van Wieringen | Spel: Samora Bergtop | Janneke Remmers | Leendert de Ridder | Sebastiaan Frowijn